top of page
ts-pattern-banner.png

Frågor och svar

 • På våra olika hubbar adresserar vi en bred målgrupp av både barn, unga och vuxna. Här möts maker-nördar, framgångsrika unga företagare och allmänt nyfikna besökare i våra olika aktiviteter för att skapa innovation och lärande. Genom att engagera dessa grupper blir de en viktig del av lösningen på samhällets utmaningar.

   

  Vi tror på att dela kunskap och erfarenheter för att minska klyftorna och främja samarbete mellan olika samhällsgrupper. 

   

  Till Trainstation Vivalla i Örebro där allt startade, kommer idag besökare från över 100 postnummer. Detta skapar en plats där alla ges möjlighet att mötas och samarbeta för en mer sammanhållen och jämlik gemenskap.

 • Vi hjälper er att identifiera och skapa den fysiska lokalen med hjälp av vår egen arkitekt som är knuten till Trainstation och involverad i uppbyggnaden.

   

  Att skapa en Trainstation är en resa som börjar med visionen om en välkomnande och inspirerande miljö, där varje detalj är noga genomtänkt för att främja kreativitet och lärande. Vi ser till att varje hubb är mer än bara en plats – det är en upplevelse som väcker nyfikenhet och lust att utforska. Från den flexibla inredningen som anpassar sig efter dagens behov till den ergonomiska designen som tar hänsyn till alla användare, strävar vi efter att skapa en miljö som är både funktionell och inbjudande.

  Vår omsorg om arbetsmiljön reflekteras i allt från den akustiska planeringen till den genomtänkta ljussättningen, som inte bara säkerställer säkerhet och komfort utan också bidrar till en atmosfär som förändras och anpassas efter dagens olika skeden. Vi använder belysning som följer kroppens naturliga rytm, och skapar en miljö som hjälper till att hålla energin uppe under dagen och förbereder för vila när kvällen närmar sig.

   

  Varje hubb hos Trainstation är designad för att vara tillgänglig och inbjudande för alla, med en tydlig zonindelning som gör det enkelt att hitta och en skyltning som är lätt att följa. Vi tar hänsyn till brandsäkerhet och ventilation för att säkerställa en trygg och hälsosam miljö. Genom att kombinera estetik med funktionalitet skapar vi platser där människor kan mötas, lära och växa tillsammans.

   

  Vår dedikation till detaljerna är vad som gör Trainstation till en plats där varje individ kan känna sig hemma och inspirerad att utforska sin potential. Det är här, i en miljö som är både tekniskt avancerad och djupt mänsklig, som möjligheterna för lärande och innovation skapas.

 • Trainstations alla handledare är kärnan i verksamheten. Besökare ska när de kommer till Trainstation känna att de både vågar, vill och kan utvecklas.

   

  Denna djupa övertygelse hos oss blir till vägledning för de digitala handledarna kring hur de ska agera för att få alla besökare att sen känna så. Därför är det avgörande att våra handledare förstår varför vi finns och hur de kan förändra liv genom sitt arbete.

   

  Våra team är handplockade för att spegla våra kärnvärden av självständighet, jämställdhet och diversitet. Vi uppmuntrar varje medarbetare att ta initiativ och ansvar, vilket skapar en miljö rik på personlig och professionell utveckling och hjälper er att kompetensutveckla och träna just era handledare så att de kan möta alla besökare med värme, kompetens och förståelse.

   

  De introduceras till vår metod och pedagogik, som bygger på att stärka självbild, uppmuntra mod och utveckla värdeskapande färdigheter. Under introduktionen får de en mentor, går igenom våra förväntningar, rutiner och praktiska saker som jobbkläder och plattformar vi använder. De får också uppleva Trainstation ur en besökares perspektiv och testa vårt undervisningsmaterial för att bli varma i kläderna.

   

  Allt detta för att förbereda dem för att skapa en inspirerande och stödjande miljö för våra besökare.

 • Vi på Trainstation har utifrån etablerad forskning tagit fram egna pedagogiska metoder, som i korthet har som mål att utveckla både människors självbild, mod, inre driv och rena färdigheter. Vi förstår djupet av digital transformation i praktiken och har designat en pedagogik för att hantera en hög digital utvecklingstakt. Kärnan i vår metod ligger i att ”lära genom att göra” och “självregisserat lärande”. Grunden är en ”top–down”-pedagogik som betyder att man visar helheten först så att varje person som lär blir nyfiken och entusiastisk inför vad den kan åstadkomma. Först sedan dyker vi ner i detaljer. Ett pedagogiskt mål är att man inom en timme eller två ska ha sitt första lyckade resultat framför sig. Det blir en snabb feedback-loop där det också är ofarligt att testa och göra om när det inte går som man vill.

   

  Vi har kunnat verifiera att digitalisering för inkludering fungerar på våra locations där den fysiska platsen och det digitala lärandet i symbios stärker varandra. Mätbarhet av effekter är ett grundfundament i hela vår verksamhet.

 • För att framgångsrikt etablera en Trainstation har vi utvecklat en effektiv och strukturerad tidslinje som säkerställer en smidig process från start till mål. Inom loppet av cirka 6 månader tar vi din kommun från den initiala lokalplaneringen genom strategiska diskussioner om mål och målgrupper, till rekrytering och förberedelser för lokalens utformning. Vi stödjer er i att hantera allt från bygglov och skyltning till rekrytering på plats och i grundutbildning av personalen. Vi visar och stödjer i kring uppackning, möblering och installation av utrustning, följt av en utbildningsperiod som leder upp till en smygöppning. Allt detta kulminerar i en festlig invigningsvecka där vi tillsammans firar att en ny Trainstation öppnar sina dörrar för att välkomna besökare till en värld av lärande och kreativitet.

 • Vi rekommenderar att ha öppet minst fyra dagar i veckan fram till klockan 21.00 på kvällen och för denna insats behövs det minst fem anställda. Öppettiderna styr alltså kostnaden för att driva ett Trainstation, då den största kostnaden är personalkostnaden (i motsats till vad många tror är det alltså inte modern teknisk utrustning som är dyrast). Utöver det utgör lokalhyra och lite förbrukningsmaterial löpande kostnader.

   

  Ni betalar också en kostnad till Trainstation Sverige i form av en social franchiseavgift. Kostnaden ligger på 42.000 kr/mån och vi sluter avtal om minst tre år. Upplägget är framtaget för att skapa en kostnadseffektiv lösning för kommuner och avgiften ger er tillgång till:

   

  • Ett helt supportteam som har jobbat med att starta upp Trainstations på flera orter.

  • En gedigen och genomrarbetad grundutbildning i metodik, pedagogik och alla färdigheter för all involverad personal. Medarbetarna på Trainstation ska kunna fungera som både handledare, livscoacher och ibland som en extra förälder.

  • Löpande kompetensutveckling för personal, såväl fysiskt som digitalt.

  • Ett IT-team som löpande utvecklar IT-stöd skräddarsytt för verksamheten.

  • En stor mängd utbildningsmaterial i digitala färdigheter

  • Löpande stöd i verksamhetsutveckling.

  • Kontinuerlig materialutveckling för att hålla verksamheten uppdaterad i ett högt tekniskt tempo.

  • Löpande omvärldsbevakning och framtidsspaningar att bygga sina strategier på.

  • Statistik och löpande uppföljning både på både progression i och effekter av verksamheten.

 • Ni äger och förvaltar verksamheten. Vi finns som er partner alltid tillgängliga med gemensamma forum för alla Trainstations handledare i Sverige, med stöd, svar på frågor och utveckling av material och verksamhet. Ni kan också välja att fortsätta vara en del av vårt community och nätverk för fortsatt utveckling.

 • Det är enkelt! Kontakta oss så berättar vi vilka steg som ingår och hur vi kommer att hjälpa och stödja er genom processen. Du kan föranmäla dig för ett studiebesök eller webbinarium – ta gärna med dig dina kollegor!

bottom of page