top of page

Trainstation @almedalen 2022!

”Testdriven digital samhällsutveckling”

Vi finns på Skeppsbron 6 – du kan inte missa oss,

titta efter bussen!

bus-2_edited.png
orebro-kommun-color-black-text.png
discover-by-orebro-digitala-nutid_edited.png

Seminarier

Tisdag och onsdag

11:00

”Ökad inkludering med digitalisering”

Den digitala mötesplatsen, utlåning av utrustning & digitala instegsjobb.

Vi berättar hur kraften i digitalisering skapar positiva förändringar och minskar klyftor.

 

Kom och lyssna på och diskutera, våra lärdomar vi erhållit under fyra års tid när vi testat att ta digitalisering och teknik i framkant och tillgängliggjort den för alla.

 

Örebro kommuns anläggning Trainstation i Vivalla lockar människor från hela staden och även utanför Örebro. Vi har arbetat efter några enkla principer.

  1. Lustfyllt digitaliserat lärande. Handledning på plats i kombination med en digital bank med instruktionsfilmer både egen-inspelade men inte minst från Youtube så guidas besökaren in i områden som har hög gångbarhet på arbetsmarknaden.

  2. God tillgång till teknik under öppettider men nu även genom utlåning både på plats och via det lokala biblioteket. Där kan du nu låna ipad, datorer, kameror, pod-utrustning med mera. Hur ändrar det förutsättningarna för dem som annars inte har dem.

  3. Nätverkande genom, besökare, personal, volontärer och kommunala kontakter som kan bidra med det där första viktiga uppdraget, arbetet, CV-raden eller kontakten som tar dig vidare.

 

Medverkande:

Johan Cedermark, Projektledare, Örebro kommun
Gana Keirala, Digital handledare, Örebro kommun
Blanchard Butandu, Digital handledare, Örebro kommun

13:00

”Digital lust och trygghet för kommunens personal”

Kompetensförstärkning med ”Discover by Örebro”.

Vi berättar hur kommunens personal i Örebro får labba och upptäcka kraften i digitalisering.

Hur skapar vi en permanent förflyttning mot ett nyfiket förhållningssätt för digitalisering och digital verksamhetsutveckling på alla nivåer för kommunens personal?

 

Discover by Örebro är ett projekt som har gått vägen över lust och trygghet genom lek och labbande. Att lära genom att göra.

 

Vi berättar lyssnar in och diskuterar våra lärdomar från att nu har testat konceptet på flera hundra medarbetare på alla nivåer inom olika förvaltningar inom kommunen.

  • Hur tar man sen nästa steg?

  • Hur skalar man ett fungerande fysisk koncept till en hybrid-verkligeht där styrkan i det fysiska labbandet kombineras med de mer skalbara digitala kanalerna.

  • Vilka lärdomar från de fysika labbarna kan vi få med oss.

 

Discover by Örebro är ett projekt för lust och trygghet runt digitalisering för medarbetarna.

Medverkande:

Charlotta Edenwik, Projektledare, Örebro kommun

Johan Cedermark, Verksamhetsutvecklare, Örebro kommun

Björn Karlsson, Digital handledare, Örebro kommun

16:00

Digital didaktik – ett snabbare lärande

Om att utveckla ett digitaliserat lustfyllt lärande i skolan.

Vi berättar hur vi genom att testa metoder på fritiden kan utveckla undervisningen i skolan.

Skolan utsätts idag för påtryckningar från många håll. Kraven är höga och förändringstakten runt digitalisering är hög. Vi har i våra samarbeten med skolan identifierat fyra utmaningar där digitaliseringen hjälper till och där vi på fritiden testdrivet kan utforska lösningar för att sedan bidra in till skolan på dagtid

  1. Lustfyllt digitaliserat innehåll

  2. Egenregisserat lärande, baserat på den bredd av utbud som finns

  3. Snabbare iterationer med bra digitala verktyg

  4. Minskat tryck på lärare/handledare Genom att erbjuda en lustfylld och spännande lärandemiljö i "fritidsgårds-förpackning" men samtidigt ha kolla på skolans kunskapskrav utvecklar vi lärande som vi sedan via bussen tar med oss på besök in i skolan.

 

Medverkande:

Johan Cedermark, Projektledare, Örebro kommun

Mehdi Bouallala, Lärare, Örebro Kommun

Nina Möller, Digital handledare, Örebro kommun

Lotta Sartz, Geokemist, Swedish Mining innovation

ts - 1.jpeg

Vi vill gärna lära känna dig!
Skicka in dina kontaktuppgifter så hör vi av varandra efter Almedalsveckan.

Tack för ditt meddelande!

Starkare tillsammans!

Kan man öppna ett eget Trainstation i sin kommun? 

Från beslut till invigning på 6 månader 

1. Vikten av beslutskraft

 

Det har visat sig vara en fördel av att man på hög nivå ser och förstår nyttan med Trainstation. Det är inte bara en rolig underhållande plats. Det handlar på djupet om mänskligt växande, lustfyllt lärande och inkludering av alla kommunens invånare och berör kärnan i hur vi digitaliserar kommunens erbjudande och djupa värdeskapande.

 

Trainstation handlar inte om att digitalisera för att effektivisera, det gör alla andra.

 

Trainstation handlar om digital verksamhetsutveckling runt mänskligt växande, om innovation i det kommunala kärnuppdraget.

 

Trainstation finns till för att minska det digitala utanförskapet. Vi vill att alla  människor oavsett bakgrund skall kunna drömma stora drömmar, lära sig mer och utvecklas snabbare med hjälp av de digitala och globala möjligheter som i dag finns tillgängliga. 

 

Ju högre upp denna insikten finns desto smidigare kommer det gå att bli en del av denna gemenskap. KSO, kommundirektör, förvaltningsledning är bra ingångsnivåer där vi gärna berättar om hur vi tänker. Besluten bör fattas på denna nivå även om känslan är att vi bara satsar på en ”digital mötesplats”.

 

2. Prova idén med en direktupphandling

 

Vi kan förklara vad vi gör och vad ni vill köpa. Sen måste detta ändå upphandlas på marknaden. Ett bra sätt att prova om detta passar i din kommun oavsett leverantör är att prova ett år via direktupphandling. Sedan kan ni gå ut på öppna marknaden och handla upp detta från valfri leverantör.  Det är inte alltid lätt att handla upp en social innovation enligt LOU, men det måste göras.

 

3. Lokal

 

Lokalen och miljön är en central del av en lyckad mötesplats. Varför du väljer en restaurang eller ett café framför en annan beror till stor del på känsla, mycket sitter i väggarna, mycket är lokalen.

 

Vi har en egen arkitekt som anpassar lokalen för att vara en mötesplats med era förutsättningar.

 

4. Inköp och infrastruktur

Vi har provat en rad olika produkter och lösning som vi kan rekommendera. Vi tillhandahåller inköpslistor för den utrustning vi vet behövs för en lyckad start.

5. Rekrytering

Nyckeln till en lyckad mötesplats likt Trainstation är rekrytering av personal. Balansen mellan kunskap runt teknik i framkan med känslan för inkludering, värme och alla människors lika värde.

6. Utbildning av personal

 

När teamet är på plats börjar vi med att bjuda in dem till en veckas utbildning på en Trainstation-anläggning. Under den veckan får man möta erfarna handledare och vara med i en verksamhet som är i pulserande drift.

 

Förutom själva utbildningen grundas här förutsättningarna för att långvarigt samarbete och vänskap mellan alla på Trainstation!

7. Öppning 🎉🎉🎉

bottom of page