top of page
ts-pattern-banner.png

Vårt bidrag till en inkluderande och hållbar samhällsutveckling

Trainstation skapar ett utvecklande, inspirerande och engagerat lärande. Ett lärande som bryter utanförskap och bygger framtidstro. Vi är en kraft som kan bidra i några av Sveriges tuffaste samhällsutmaningar .

Trainstation skapades utifrån insikten om den kraftulla potential som den digitala utvecklingen kan ha för individer. Vi vet att vi kan vara lösningen på några av Sveriges kommuners största utmaningar såsom behovet av stöd för; elever med varierande skolprestationer, personer med NPF-diagnoser, elever som inte orkar gå till skolan eller individer i socioekonomiskt utsatta områden som riskerar att hamna utanför.

Genom att använda digitalisering och innovation som verktyg, samt genom att höja och sprida kommunens kompetens i frågorna, kan vi förvandla dessa utmaningar till möjligheter.

Genom vår beprövade metod som har visat sig ha en påvisad effekt på endast 10 veckor, kan ni träna människor att känna trygghet, stärka sin identitet och känna sammanhang i dagens digitalt utvecklade samhälle. Besökare på Trainstation får också helt nya färdigheter och de kompetenser som omvärlden idag efterfrågar.

Tillsammans kan vi göra verklig skillnad och ge människor möjligheten att blomstra och bidra i samhället på ett meningsfullt sätt.

Låt Trainstation bli er partner för att skapa inkludering och ett lärande där allas potential tas tillvara. Kontakta oss idag för att påbörja resan mot en mer sammanhållen och engagerande kommun.

bottom of page