top of page
ts-pattern-banner.png

Detta är Trainstation

Vår mission är att genom våra fysiska mötesplatser och arenor, erbjuda digital folkbildning för alla i kommunen. Vi ser att detta kan vara en nyckel till förbättrade skolresultat, arbetsmöjligheter och en stärkt identitet för individer som annars riskerar att sorteras bort och hamna utanför. 

Välkommen till Trainstation, en värld där utforskande, inkludering och utveckling står i fokus. Vår resa började med en vision om att stärka individer och samhällen med hjälp av digitalisering - och därmed bidra till hela samhällets utveckling. Vi hjälper kommuner att skapa arenor för utforskande och nyfikenhet, där såväl stärkt självkänsla som utvecklade färdigheter hos människor blir resultatet. Vi bidrar till både drömmar och innovation och alla är välkomna att vara med.

 

För oss är en viktig övertygelse att varje människa bär på en unik potential som bara väntar på att upptäckas. Trainstations koncept erbjuder en personlig väg mot att bli den människa du kan och vill vara, driven av nyfikenhet, inkludering och visionärt tänkande. Här får alla inspirationen, uthålligheten, och verktygen att välja sin egen väg och agensen att påverka sin egen framtid.

 

Trainstation är inte bara en plats för lärande och kreativitet, utan också en effektfull motkraft mot samhällets ökande klyftor. Vi är väl medvetna om de utmaningar som samhället står inför; växande utanförskap, hög arbetslöshet i vissa grupper, skolmisslyckanden och en ökande psykisk ohälsa. Vår mission är att genom våra fysiska mötesplatser eller hubbar, möta dessa utmaningar.

 

Vi är övertygade om att alla människor med rätt förutsättningar kan bidra till ett mer dynamiskt och framåtblickande samhälle. Vi tränar därför alla våra besökare i det digitala paradigmskifte som pågår och genom att sammanföra människor med unika erfarenheter från olika bakgrunder, utformar vi en rik miljö för samskapande. Vi använder de senaste digitala verktygen i kombination med psykologiska och pedagogiska modeller, för att skapa ett inre driv och stödja människor att både stärka sin självbild och bidra till unikt värde för andra. Vår filosofi är enkel: inspireras av möjligheterna, utmanas av uppgifterna, och väx genom erfarenheterna.

Kom och bli en del av vår gemenskap, där varje steg du tar är en del av en större resa mot ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Välkommen till Trainstation – din plats för utforskande, inkludering och utveckling. Bygg en ljusare framtid tillsammans med oss.

bottom of page