top of page
Trainstation Sverige White_2x.png

Trainstation Sverige finns till för att produktutveckla och
olika sätt stödja det arbete som görs på varje Location

På en Location möter besökarna Trainers, passionerade varma personer
som stöttar besökarna att växa och lära mer genom de olika 
aktiviteter och kurser som Trainstation erbjuder.

 

Collage med besökare till Trainstation

Vi har ett unikt recept för några av Sveriges svåraste utmaningar:

UTMANINGAR I VÅRT SAMHÄLLE

 • Ungdomar i utanförskap

 • Ökande psykisk ohälsa

 • Ökande klyftor

 • Digital segregation

 • Alltför många misslyckas i skolan

TANKEMÖNSTER HOS BARN OCH UNGDOMAR

 • Verklig eller upplevd otillräcklighet

 • Brist på självförtroende och självtillit

 • Bristande motivation

 • Brist på goda lärtillfällen​​​​

 

Vårt angreppssätt:

Vi utvecklar fysiska mötesplatser där man växer och utvecklar digitala färdigheter. 

Det här är beståndsdelarna:

 1. En tydlig metod

 2. Beprövad pedagogik

 3. En fysisk plats, en Location

 4. Skickliga Trainers

 5. En IT-plattform: med material, besökarnas Portfolio, ett incheckningssystem med data som gör att vi kan följa och designa för progress

Allt utgår ifrån kraften i digitalisering. Digitalisering möjliggör demokratisering – verktyg och förmågor blir tillgängliga för alla, till nästan ingen kostnad. Och ur pedagogiskt perspektiv gör digitalisering det möjligt att prova, prova och prova igen... det är billigt och riskfritt ”att göra fel”. Att kunna ångra, att kunna ”spara som”, att kunna duplicera för att prova på ett annat vis är mycket kraftfulla egenskaper vid lärande.

Vår unicitet:

Vi har en metod som bygger på att släppa lös människans enorma potential. Den är en förstärkande spiral:

 1. Jag är! Att utveckla självbilden, att börja våga drömma, att upptäcka sin agency

 2. Jag kan! Att bli allt skickligare på att bemästra de digitala möjligheterna, att växa in i insikten att detta också ger inträde till en global marknad.

 3. Jag vågar! Att bli trygg i sitt eget mod, att släppa fram sitt inre driv.

Vår pedagogik bygger på tre tydliga principer:

 1. Lär genom att göra

 2. Top Down, att först uppleva resultatet, sedan går man ner i detaljkunskapen

 3. Egenregisserat lärande

Vi använder digitala verktyg i kombination med psykologiska modeller
för att väcka drömmar, skapa ett inre driv och lära människor att skapa värde för andra

Kontakta Trainstation Sverige

Johan Cedermark
johan@trainstation.se

+460730402506

Lars Olof Berg

oa@trainstation.se

bottom of page