top of page
Trainstation Sverige White_2x.png

Media och press

PRESSRELEASE 25 mars 2024

Trainstation får större muskler

Trainstation Sverige, som stöttar kommuner i att bygga och utveckla öppna lärhubbar för digital inkludering i samhället, får nu ett finansiellt tillskott på tre miljoner kronor för att utveckla sin verksamhet i hela landet. Två sociala investerare går in och stöttar verksamheten med kapital och stöd till ledningen. Båda parterna har bidragit till Trainstations utveckling och väljer nu att ta steget in som delägare. Syftet är att kunna bidra ännu mer konkret till den samhällsnytta som Trainstations verksamhet redan åstadkommer.

 

– Givande fritidsaktiviteter och positiva sociala sammanhang är av stor vikt för att våra barn och unga ska utvecklas och undvika utanförskap eller annan problematik. Trainstation har byggt upp en verksamhet som erbjuder ett fantastiskt verktyg som ger kommuner en enkel lösning på ett viktigt problem. De uppmätta effekterna är mycket värdefulla och vi ser fram emot att hjälpa Trainstation att utvecklas vidare och skapa ännu större samhällsnytta, säger Ruth Brännvall, grundare och fondförvaltare i Impact Invest.

 

Finansiärerna Impact Invests Sociala Tillväxtfond och Renger Investment Management (RIM) finns båda i Stockholm och har lång såväl nationell som internationell erfarenhet av socialt engagemang. 

 

– RIM har under flera års tid på nära håll följt Trainstation. Att se entusiasmen hos deltagarna tillsammans med samarbeten och studier från Vinnova, RISE och Europeiska socialfonden är övertygande. Här finns inga floskler och tomma ord, det här är på riktigt och Sverige behöver detta. Jag är golvad och för mig är det en förmån att få vara med och bidra i detta fantastiska sociala initiativ. Jag ser fram emot att flera ska få ta del av den framtidstro som skapas genom Trainstation, säger David Renger, ägare till RIM.

 

Utvecklingsmedlen kommer att användas för att inkludera alla i samhällets snabba och digitala omställning och därmed stötta kommuners arbete med att motverka utanförskap och minska klyftor.

 

– Nu har vi fått förstärkta medel att förverkliga drömmen om att alla och inte minst barn och unga som idag lever i utanförskap, ska få möjlighet att forma sin egen framtid, säger Johan Cedermark på Trainstation Sverige.

 

Trainstation tar sig an inkluderingsarbetet från flera olika håll. Idag finns redan flera framgångsrika platser såsom Vivalla Örebro, Karlskoga och Jordbro Haninge, där företaget stöttat kommunerna att starta och utveckla denna verksamhet. Inom kort öppnar man även i Skultuna utanför Västerås och ytterligare två till fyra platser planeras närmaste året. Genom att bygga upp en miljö där allas potential tas tillvara, får varje kommun stöd att utveckla sitt sociala och inkluderande arbete.

 

Under 2023 visar följeforskning på verksamheten i Karlskoga att Trainstations arbetsmarknadsåtgärder på bara 10–20 veckor lyckades få människor i arbete på mer effektiva sätt än andra längre åtgärder lyckats med. Siffror från Örebro kommun och Polismyndigheten visar också på kraftigt minskad brottslighet och oro i Vivalla under åren 2020–2022 och i Trainstations årligt återkommande sociala påverkansrapport kan man se att unga från Vivalla har spenderat tusentals timmar i verksamheten.

 

Dessa olika delar gör att nu bland annat att Impact Invest och RIM har underlag nog för att gå in och stötta Trainstation. I kriterierna finns att verksamheten inte bara pratar om social nytta utan också kan visa på faktiska siffror och fakta som stödjer ambitionerna. I samband med de nya delägarna och finansieringen ändrar Trainstation även sin registrering hos Bolagsverket till att vara ett socialt inriktat bolag med socialt syfte, där eventuellt ekonomiskt överskott ska återinvesteras i verksamheten.

 

– Vi vill göra mer, säger Lars Olof Berg på Trainstation. Vi växer och fyller på bränsle och är nu på väg mot en rörelse som gör gedigen samhällsnytta över alla åldersgrupper.

För mer information

Johan Cedermark
johan@trainstation.se

+46 0730 402506

Trainstation i media

 

”Att skapa självkänsla”

av Katarina Pietrzak, RISE Professional Education

https://medium.com/@katarina.pietrzak/att-skapa-sj%C3%A4lvk%C3%A4nsla-2e532ef1b621

”Att designa ett lärande för framtiden”
– Trainstation och RISE bjöd in till temadag om digitalisering

av Pedagog Örebro

https://extra.orebro.se/5.49086b8a16e7335d8835a53.html?fbclid=IwAR0p01GpW4YNQnQmFDhMV5pPGZT4d-CJOq3NI0SsdcEfxdjhSOfAol40BNE

 

Maskinentreprenörerna och Vivalla Trainstation i digitalt samarbete

Av Örebronyheter på 28 september, 2018

https://www.orebronyheter.com/%E2%80%8Bme-och-vivalla-trainstation-i-digitalt-samarbete/

 

Invigning av digital mötesplats i Vivalla

Av Sveriges Radio lördag 20 oktober 2018 kl 13.03

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=7071497

 

Trainstations digitala skapande ger möjligheter

Av Camilla Johansson, Totally Örebro

https://www.totallyorebro.se/leva-bo/trainstations-digitala-skapande-ger-mojligheter/

Niklas arbetar med Trainstation i Vivalla

Av Radio14, Röster från Vivalla, 2019

http://www.radio14.se/uncategorized/niklas-arbetar-med-trainstation-i-vivalla/

Chilla eller programmera på nya tidens fritidsgård

Av Sveriges Radio 13 december 2018

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/trainstation-digital-motesplats-i-vivalla

Lockar Vivalla-ungdomar till maskinföraryrket med digital plattform

Av Örebrokuriren, K-G Ekblom 2018-09-29

https://www.orebrokuriren.se/2018/09/29/lockar-vivalla-ungdomar-till-maskinforaryrket-med-digital-plattform/

Trainstation – framtidens skola?

Av Teknikfik, 19 oktober, 2018

https://teknifik.se/2018/10/trainstation-framtidens-skola/

 

Fritidsgård för digitalt skapande öppnade i Vivalla

Av Sveriges Radio 23 november 2019

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/fritidsgard-for-digitalt-skapande-oppnade-i-vivalla

bottom of page