top of page

Kameraövervakning

Kameraövervakning inne i Trainstations lokaler sker på uppdrag av Verksamhetschefen. Syftet med övervakningen är först och främst besökarnas och personalens säkerhet. Utöver detta finns ett syfte att övervaka pga de värdesaker som finns i lokalen, både Trainstations inventarier samt besökarnas tillhörigheter. Syftet med att övervaka och spela in nattetid är att förebygga inbrott, stöld och skadegörelse.

Det finns en säkerhetsansvarig för kamerorna och det är endast säkerhetsansvarig som tillsammans med Enhetschefen har tillgång till det inspelade materialet. När säkerhetsansvarig har haft anledning att kolla igenom inspelat material meddelas detta till Säkerhetschefen på Örebro Kommun för vetskap.

Kamerorna spelar in dygnet runt. Anledningen till att det spelas in dygnet runt är dels att det varierar från dag till dag när det är bemannat i lokalen och dels för att det även när det är bemannat är det en trygghet för såväl besökare som personal att kunna påvisa vad som hänt om något inträffar. En ytterligare anledning till inspelningen är att det kan förebygga våld, stöld och skadegörelse.

 

Det inspelade materialet sparas i 72 timmar. Syftet med att spara materialet är att under den tiden hinna upptäcka om något försvinner eller går sönder samt ha tid att utesluta att saker förlagts eller lånats ut.

 

Personuppgiftsansvarig: Örebro kommun

 

Dataskyddsombud: Amanda Skär

Kontakta oss gärna om du har några frågor: trainstation@orebro.se

bottom of page